Plym Projekt är en snabbt växande tre-åring med utgångspunkt mitt i Möbelriket i Småland, Växjö. Vi arbetar med inredning, konceptutveckling, butiksdesign, visual merchandising och utbildning för att nämna några strängar på lyran. Specialiserade är vi på offentliga och kommersiella miljöer. Vi arbetar vanligtvis tillsammans med kunden för att hitta den bästa lösningen i alla typer av projekt med utgångspunkten i behov och funktion. Vi är designlänken mellan arkitekten och möbelleverantören. Samtliga av våra projekt följer en utarbetad arbetsprocess som vi själva utvecklat för att se till att projektet aldrig tappar fart och går stegvis hela vägen in i mål. Under våra verksamma år har vi haft den stora äran och privilegiet att få jobba med framgångsrika företag såväl i Sverige som över hela världen. 

Vi tror på att nyckeln till ett framgångsrikt projekt ligger i en nära relation med kunden. Att ständigt sträva efter effektivare utnyttjande kvadratmeter och att ett kritiskt förhållningssätt ger ambition och framåtsträvan. Inredning och miljöerna vi vistas i har en avgörande påverkan på vårt välmående, en genomtänkt inredning ger attraktivare arbetsgivare samtidigt som det stärker varumärket. Genom innovation och design skapas nya möten mellan människor och öppna ytor ger en effektivare och mer transparent organisation. Slutligen så kan rätt möbelval ersätta många mindre flexibla funktioner.